مارس 21, 2018

اردوی راهیان نور ۹۷

گزارش تصویری سفر راهیان نور سال۱۳۹۷ حوزه علمیه سیادت
نوامبر 9, 2017

اربعین ۹۷

گزارش تصویری پیاده روی اربعین کربلا سال ۱۳۹۷ حوزه علمیه سیادت
نوامبر 5, 2017

اربعین ۹۶

گزارش تصویری پیاده روی اربعین کربلا سال ۱۳۹۶ حوزه علمیه سیادت گزارش تصویری:
مارس 21, 2017

اردوی راهیان نور ۹۶

گزارش تصویری سفر راهیان نور سال۱۳۹۶ حوزه علمیه سیادت
ورود