نوامبر 5, 2019

کمک به سیل زدگان آق قلا _قسمت سوم

 کمک به سیل زدگان آق قلا   قسمت سوم : فعالیت های عمرانی مدرسه علمیه سیادت گزارش تصویری :
نوامبر 5, 2019

کمک به سیل زدگان آق قلا _ قسمت دوم(فرهنگی)

گزارش تصویری کمک به سیل زدگان در آق قلا   قسمت دوم : گروه های تبلیغی توزیع قرآن در بین سیل زدگان برگزار کردن جنگ شادی […]
نوامبر 5, 2019

کمک به سیل زدگان آق قلا-قسمت اول

کمک طلاب به سیل زدگان آق قلا قسمت اول-اسکان و اتوبوس بردن اقلام خوراک و پوشاک از مشهد برای سیل زدگان گزارش تصویری :
نوامبر 5, 2019

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

گزارش تصویری حضور طلاب برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه سال۱۳۹۶ حوزه علمیه سیادت
ورود