نوامبر 11, 2019

حجت الاسلام ضیائی

معرفی نامه : حجت الاسلام ضیائی از اساتید حوزه علمیه سیادت می باشند. حوزه فعالیت ایشان فلسفه و کلام می باشد. برای مشاوره با استاد ، انتقادات […]
نوامبر 5, 2019

حجت الاسلام اسکندری

معرفی نامه : حجت الاسلام اسکندری مدیر حوزه علمیه سیادت می باشند. حوزه فعالیت ایشان تربیتی و تبلیغی می باشد. برای مشاوره با استاد ، انتقادات وپیشنهادات می […]
نوامبر 5, 2019

حجت الاسلام حسین اسکندری

معرفی نامه : حجت الاسلام حسین اسکندری از اساتید حوزه علمیه سیادت می باشند. حوزه فعالیت ایشان تربیت طلبه ، افق طلبگی ، هدف طلبگی ،زندگی طلبگی […]
نوامبر 5, 2019

حجت الاسلام نعمتی

معرفی نامه : حجت الاسلام نعمتی از اساتید حوزه علمیه سیادت می باشند. تخصص در: اصول، فقه، عقائد، تاریخ، سیره، حدیث و ادبیات عرب برای مشاهده […]
ورود