ژانویه 1, 2020

عوامل موفقیت در طلبه ایده آل

نشست علمی « بررسی عوامل موفقیت در طلبه ایده آل »  برگزار شد. در این نشست که به همّت واحد پژوهش مدرسه علمیّه سیادت مشهد و […]
دسامبر 31, 2019

روش طلبگی تا اجتهاد

نشست علمی « روش طلبگی تا اجتهاد »  برگزار شد. در این نشست که به همّت واحد پژوهش مدرسه علمیّه سیادت مشهد و با همکاری معاونت پژوهش حوزه […]
دسامبر 31, 2019

بررسی کتاب الهدایه فی النحو فی ثوبها الجدید

نشست علمی « بررسی کتاب الهدایه فی النحو فی ثوبها الجدید »  برگزار شد. در این نشست که به همّت واحد پژوهش مدرسه علمیّه سیادت مشهد […]
دسامبر 11, 2019

مجاهدت علمی سنت سلف صالح

نشست علمی « مجاهدت علمی سنت سلف صالح »  برگزار شد. در این نشست که به همّت واحد پژوهش مدرسه علمیّه سیادت مشهد و با همکاری […]
دسامبر 6, 2019

پیوند خطبه قاصعه با قرآن کریم با رویکرد رابطه بینامتنیت

نشست علمی « پیوند خطبه قاصعه با قرآن کریم با رویکرد رابطه بینامتنیت »  برگزار شد. در این نشست که به همّت واحد پژوهش مدرسه علمیّه […]
ورود