درباره مدرسه علمیه سیادت

مدرسه علمیه سیادت حدود ده سال است که توسط حاج آقای سیادت وقف شده است .

در این کلیپ حجت الاسلام اسکندری مدیر محترم مدرسه علمیه سیادت گزارشی از رویکرد ده سال اخیر مدرسه بیان میفرمایند.

اهم فعالیت های مدرسه به علمی ،تهذیبی و معنوی ، فرهنگی ، اجتماعی ، پژوهشی و ورزشی تقسیم می شود.

 

درباره مدرسه علمیه سیادت

مدرسه علمیه سیادت حدود ده سال است که توسط حاج آقای سیادت وقف شده است .

در این کلیپ حجت الاسلام اسکندری مدیر محترم مدرسه علمیه سیادت گزارشی از رویکرد ده سال اخیر مدرسه بیان میفرمایند.

اهم فعالیت های مدرسه به علمی ،تهذیبی و معنوی ، فرهنگی ، اجتماعی ، پژوهشی و ورزشی تقسیم می شود.

ورود